top of page

APPLE WATCH
CONCEPT

Đây là chiếc Apple Watch với màn hình thứ hai ở góc dưới để hiển thị thông báo. 

Màn hình thứ hai giúp hạn chế việc màn hình chính luôn ở trạng thái mở.

bottom of page