top of page

MB125
ELECTRIC MOTORCYCLE

Dự án thiết kế này dựa trên ba yếu tố chính: tính linh hoạt, tính năng động và ấn tượng. Đây là những đặc điểm khiến MB125 được hiểu là Mainboard, không đơn thuần chỉ là một chiếc xe tay ga thông thường. Mình muốn sử dụng những ý tưởng này làm nền tảng cho một xu hướng thiết kế nổi trội hơn hẳn trong tương lai.

bottom of page