top of page

GOURD
KETTLE

Bình siêu tốc Gourd được lấy cảm hứng từ những quả bầu từng được sử dụng làm vật chứa nước trong nhiều thế kỷ nhờ vào hình dạng “quả lê/giọt nước mắt” với phần cổ hẹp ở phía trên.

bottom of page