top of page

"Khi các thiết kế của chúng tôi trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của bạn, khi chúng nâng cao năng suất của bạn hoặc gợi lên niềm vui, đó là lúc chúng tôi biết rằng mình đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Cùng nhau tạo dựng tương lai."

d  r  i  v  e    f  o  r  w  a  r  d

TRANSPORTATION Design

 • Facebook
 • Instagram
 • TikTok
 • Behance
 • Puxiang

Industrial Design

 • Facebook
 • Instagram
 • TikTok
 • Behance
 • Puxiang
Bản sao của 169_0005_6_edited.jpg
THE DIODE E-BIKE’S DESIGN IS CYBERPUNK MINIMALISM AT ITS VERY BEST

contact

Location : No 1 Luong Yen St. Ha Noi, VN

Phone : +84 975 377 515

Kết nối với mình

 • Instagram
 • Facebook
 • Whatsapp
 • wechat
 • zalo
bottom of page