top of page

MANTIS
ELECTRIC MINIBIKE

Ý tưởng về một chiếc xe đạp điện nhỏ gọn được lấy cảm hứng từ khung nặng phía sau của Mantis và có hệ thống truyền động điện cung cấp năng lượng cho động cơ bánh sau. Mặc dù chiếc xe không nhanh như tốc độ ra đòn của con bọ ngựa nhưng nó vẫn khá mạnh mẽ khi xét đến sự linh hoạt trên đường phố.

bottom of page